Mandaty w Słowenii

Mandaty w Słowenii – wszystko co warto wiedzieć

Na tle innych krajów europejskich, mandaty w Polsce są niskie, dlatego wybierając się w podróż po Europie należy przestrzegać przepisów, aby nie narazić się na wysokie koszty kar. Nie inaczej jest w Słowenii.

Przykładowa lista mandatów

Oto lista przykładowych mandatów, jakie możemy otrzymać po popełnieniu wykroczenia. Kwoty mandatów mogą ulec zmianie, ale chcemy pokazać przykładowe różnice w stosunku do przepisów polskich.

  • prowadzenie samochodu z telefonem w dłoni – 120 euro;
  • nieprawidłowe parkowanie – od 40 euro;
  • przejechanie na czerwonym – od 180 euro;
  • brak dokumentów – 40 euro / dokument;
  • lekceważenie funkcjonariusza – 500 euro;
  • wjazd na teren zamknięty z powodów warunków zimowych – 300 euro;
  • brak winiety – od 300 euro;
  • przekraczanie prędkości w zabudowanym – od 80 do 1000 euro;
  • przekraczanie prędkości w niezabudowanym – od 60 do 380 euro;
  • brak pasów bezpieczeństwa – 120 euro.

Płatność za mandat

Zgodnie ze słoweńskim prawem (słoweńska Ustawa o Wykroczeniach), opłatę karną należy uiścić na miejscu. W sytuacji, gdy osoba ukarana mandatem karnym bądź karą administracyjną nie posiada środków na jego opłacenie, służby (policja; pracownicy Służby ds. Autostrad Republiki Słowenii (DARS); pracownicy służby celnej) mogą zatrzymać dokumenty tożsamości, papiery wartościowe, a nawet samochód w celu zabezpieczenia płatności i zapobiegnięciu wyjazdu z Słowenii bez zapłacenia kary.

Dokumenty lub samochód mogą zostać zatrzymane na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia tego terminu o kolejne 3 miesiące. Zasada pierwsza – stosuj się do przepisów, zasada druga – jeśli już dostaniesz mandat, to miej przy sobie gotówkę, aby opłacić go od razu. W ten sposób unikniesz jeszcze poważniejszych kłopotów, nie wspominając o nieudanym wyjeździe.

Kto jest uprawniony wystawić mandat w Słowenii?

W Słowenii uprawnionych do wystawienia mandatu osobie łamiącej przepisy ruchu drogowego jest kilka instytucji. Są to oczywiście funkcjonariusze policji, ale także pracownicy DARS (Państwowa Dyrekcja Zarządzania Autostradami) oraz FURS (służba celna).

Co ważne – w sytuacji, jeżeli osoba ukarana mandatem nie zna języka słoweńskiego, ma ona prawo do poproszenia przedstawiciela służb o przetłumaczenie jego treści na język ojczysty, tak aby móc zrozumieć jego treść. Oczywiście każdej osobie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o przyznaniu mandatu.

Odmowa mandatu w Słowenii – jakie są konsekwencje?

Warto również zadać sobie pytanie, co w sytuacji, jeżeli zostaniemy ukarani mandatem, ale postanowimy odmówić jego przyjęcia? Oczywiście mamy do tego prawo, ale niesie ono za sobą konkretne konsekwencje.

W takiej sytuacji funkcjonariusz służb odpowiedzialnych za wystawianie mandatu ma prawo zatrzymać nasze dokumenty, takie jak paszport czy dowód pojazdu, a następnie skierować sprawę do sądu. Może to generować dla nas dodatkowe problemy.